Brabantse Monumenten Monitor 2016

Om een scherp beeld te houden van hoe de monumenten in de provincie Noord-Brabant erbij staan, is het noodzakelijk om hun conditie van tijd tot tijd te meten. De Monumenten Monitor 2016 is een overzicht van deze statistische gegevens, gepubliceerd door Monumentenwacht Noord-Brabant.

Monumentenwacht Noord-Brabant verzamelt al vele jaren statistische monitorgegevens tijdens de reguliere inspecties. In eerste instantie werden die, gecombineerd met de gegevens van de overige provinciale Monumentenwachten, gegenereerd voor de landelijke erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het ging daarbij slechts om de conditie van twee kenmerken: de algemene onderhoudstoestand en het casco.

In 2014 werd voor het eerst een Brabantse Monumenten Monitor samengesteld, met daarin niet alleen informatie over de algemene staat van conservering, maar tevens over de conditie van 19 specifieke onderdelen, zoals het schilderwerk, de kapconstructie en de hemelwaterafvoeren. Bij de molens worden bovendien nog eens 10 extra molen-gerelateerde onderdelen onderzocht.

In de onlangs gepubliceerde Brabantse Monumenten Monitor 2016 is het al mogelijk om vergelijkingen te maken met de cijfers uit 2014. Het beeld dat uit de eerste monitor naar voren kwam en dat nu nog eens wordt bevestigd, is dat de onderhoudstoestand van het door de Monumentenwacht geïnspecteerde Brabantse monumentenbestand over het algemeen bevredigend is. De verzamelde statistische gegevens kunnen dienen als instrument voor het ontwikkelen van (overheids)beleid.

Bekijk de Brabantse Monumenten Monitor 2016 hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *